Referencje

Stowarzyszenie Rodziców

i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

Radość

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie

Wodzisław Śląski

Consulting Management Trainig

Krajowy Związek

Emerytów i Rencistów

Służby Więziennej