Szanowni Użytkownicy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w waszej przeglądarce.

Polityka prywatności
Pliki Cookies

ROZUMIEM

REGULAMIN

OBIEKTU ALKA SUN RESORT

REGULAMIN OBIEKTU ALKA SUN RESORT W USTRONIU MORSKIM


§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu Alka Sun Resort w Ustroniu Morskim i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, wniesienie opłaty rezerwacyjnej za pobyt w Obiekcie, wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu Alka Sun Resort.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Alka Sun Resort w Ustroniu Morskim, a także na stronie Obiektu https://alka-ustronie.pl/regulamin-obiektu
 4. Akceptując Regulamin, Gość potwierdza także zapoznanie się z Polityką Prywatności Obiektu, dostępną w Recepcji oraz na stronie: https://alka-ustronie.pl/polityka-prywatności

§ 2 DOBA OBIEKTU
 1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba zakwaterowania trwa od godz. 16.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
 2. Pokoje w Obiekcie są dostępne od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że doba zakwaterowania rozpocznie się później niż o godzinie 16.00.
 3. Goście, którzy nie wymeldują się do godz. 10.00 zostaną obciążeni kosztem kolejnej doby.
 4. Prośbę o przedłużenie doby zakwaterowania Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku, gdy Goście nie przestrzegają obowiązującego Regulaminu.

§ 3 REZERWACJA POKOI I PŁATNOŚĆ
 1. Rezerwacja niegwarantowana
  Może być bezkosztowo zmieniona lub anulowana do godz. 16.00 w dniu przyjazdu. Dokonując rezerwacji niegwarantowanej klient musi liczyć się z tym, że jeśli nie pojawi się w Obiekcie Alka Sun Resort do godziny 16.00 w dniu rozpoczęcia pobytu – jego rezerwacja jest automatycznie anulowana przez system, a pokój może zostać w tym dniu sprzedany.
 2. Rezerwacja gwarantowana
  W przypadku rezerwacji gwarantowanej tj. potwierdzonej kartą kredytową lub przelewem bankowym – opłacie podlega minimum pierwsza doba zakwaterowania, a w przypadku pakietów i pobytów 30-50% wartości pakietu, zawsze w zależności od dokumentów otrzymanych przez klienta od Alka Sun Resort. Pokój pozostaje w dyspozycji klienta przez pierwszą dobę.
  Gość zobowiązany jest uregulować całą lub pozostałą należność za zamówione usługi w dniu rozpoczęcia pobytu, niezwłocznie po przybyciu do Obiektu Alka Sun Resort, przy dopełnianiu formalności meldunkowych.

§ 4 ANULOWANIE REZERWACJI
 1. W przypadku anulowania rezerwacji, za którą wpłynęła opłata, wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi. Alka Sun Resort, w uzasadnionych przypadkach, może zaproponować klientowi inny termin.
 2. Dla rezerwacji anulowanych w przedziale czasowym:
  – złożonej w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu, gościowi nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej. Możliwa jest jednak zmiana terminu pobytu na inny.
 3. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju z zachowaniem warunków podanych na potwierdzeniu rezerwacji lub w przypadku niestawienia się Gościa w Obiekcie w zaplanowanym terminie, opłata rezerwacyjna nie zostaje zwrócona.
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby zakwaterowania, Obiekt nie zwraca opłaty za pobyt.

§ 5 ZAMELDOWANIE
 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej oraz okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) celem zweryfikowania poprawności danych.
 2. W przypadku skorzystania z oferty uwzględniającej zniżkę dla dzieci, Gość (opiekun dziecka) podaje do wiadomości pracownikowi Recepcji datę urodzenia dziecka przy wypełnianiu karty meldunkowej. Podanie wieku dziecka jest dobrowolne ale jego stwierdzenie jest koniecznie by móc skorzystać z uwzględnionej w ofercie zniżki.
 3. W przypadku skorzystania z dofinansowanego turnusu rehabilitacyjnego Gość ma obowiązek dostarczyć przy zameldowaniu orzeczenie o niepełnosprawności oraz kartę zabiegową podpisaną przez lekarza lub rehabilitanta. Dostarczenie przez Gościa w/w dokumentów jest dobrowolne ale odmowa ich przekazania będzie skutkowała brakiem możliwości wykonania odpowiednich zabiegów w ramach turnusu rehabilitacyjnego.
 4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 5. Osoby niezameldowane w Alka Sun Resort mogą gościnnie przebywać w pokoju gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 6. Alka Sun Resort może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Obiektu Alka Sun Resort lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Alka Sun Resort lub innych osobach przebywających w Obiekcie.

§ 6 USŁUGI
 1. Alka Sun Resort świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji.
 3. Alka Sun Resort ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu,
  • profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności, tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Alka Sun Resort świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • zamawianie taksówki.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Dzieci poniżej 13-go roku życia powinny znajdować się na terenie Alka Sun Resort pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Alka Sun Resort zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Alka Sun Resort może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Alka Sun Resort tj. uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz niezwłoczne opuszczenie Obiektu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć światła, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 5. Obiektowi Alka Sun Resort przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 6. W Alka Sun Resort obowiązuje całkowity zakaz palenia, dotyczy to również balkonów. W przypadku naruszenia tego zakazu Alka Sun Resort obciąży Gościa karą w wysokości 1 000,00 zł.
 7. W przypadku, gdy Goście, bez wiedzy personelu i po godzinach funkcjonowania Punktów usług dodatkowych ( np. SPA, Kawiarnia, Restauracja i in.) wtargną do tych pomieszczeń, zostaną obciążeni karą w wysokości 1 000,00 zł lub równowartością faktycznie poniesionych strat.
 8. W przypadku uruchomienia alarmu przeciwpożarowego z winy Gościa, ponosi on koszt w wysokości 3 000,00 zł i koszt nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej i Służb Medycznych.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ALKA SUN RESORT
 1. Alka Sun Resort ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Alka Sun Resort odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu obiektu.
 4. Alka Sun Resort zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu obiektu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Alka Sun Resort nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Obiektu czy poza terenem Obiektu.

§ 9 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Alka Sun Resort przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 10 CISZA NOCNA
 1. W Alka Sun Resort obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
 2. W przypadku naruszenia ciszy nocnej Gość, który dopuścił się takiego naruszenia zostanie wezwany do niezwłocznego zaprzestania takich działań. W przypadku gdy nie dostosuje się do żądań Alka Sun Resort zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 1 000,00 zł lub wydalony z Obiektu.

§ 11 REKLAMACJE
 1. W przypadku stwierdzenia przez Gościa uchybień w jakości świadczonych usług Gość może złożyć reklamację.
 2. Osobami uprawnionymi do przyjęcia reklamacji są pracownicy recepcji oraz kierownictwo obiektu.
 3. W przypadku niezadowolenia Gościa w pierwszej kolejności Gość winien zgłosić ustnie swoje zastrzeżenia obsłudze obiektu. W przypadku nieuczynienia zadość żądaniu Gościa Gość może złożyć reklamację na piśmie.
 4. Reklamacja powinna być złożona w trakcie pobytu lub w ciągu 30 dni od jego zakończenia.
 5. Gość powinien wskazać oczekiwania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 6. O sposobie załatwienia reklamacji złożonej na piśmie Gość zostanie poinformowany w terminie do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 7. W sprawach szczególnie trudnych, wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony. O niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni Gość zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub drogą mailową.
 8. Reklamacja może zostać uznana w całości, w części bądź uznana za niezasadną. W przypadku częściowego uznania reklamacji lub odmowy jej uznania Gość otrzyma uzasadnienie stanowiska na piśmie.

§ 12 POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Alka Sun Resort akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Obiektu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Obiektu.
 2. W Alka Sun Resort i jej bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych oraz grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 4. Dane osobowe Gości będą przetwarzanie przez Alka Sun Resort w celach niezbędnych do realizacji pobytu w Obiekcie oraz korzystania z pozostałych usług świadczonych przez Alka Sun Resort, na zasadach opisanych w Polityce Prywatności (https://alka-ustronie.pl/polityka-prywatnosci) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Alka Sun Resort akwizycji, sprzedaży obnośnej, dystrybucji ulotek, które reklamują produkt lub usługę konkurencyjną, w stosunku do produktu / usługi świadczonej przez Obiekt.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Alka Sun Resort, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu.
 7. Gościom obiektu nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach pobytowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 8. Realizacja usług Obiektu odbywa się na podstawie obowiązującej oferty Alka Sun Resort, wg podanych cen.
 9. Naruszenie zasad i postanowień niniejszego Regulaminu wiąże się z nałożeniem na Gościa kary pieniężnej w wysokości do 1 000,00 zł lub wartości faktycznie poniesionej straty przez Alka Sun Resort lub innych Gości obiektu.

Alka Sun Resort Sp. z o.o.